Overzicht van Overheid

Dividend alle vaste staatsdeelnemingen gedaald in 2014

DATA VAN DE DAG - De minister meldt in een brief aan de 2e Kamer dat het dividend uit staatsdeelnemingen op nieuwe hoogte sinds de crisis is gekomen. Echter, dat geldt alleen voor de operationele deelnemingen. Wanneer alle vaste staatsdeelnemingen meegenomen worden, daalde het dividend met bijna €900 miljoen.

15 OKTOBER 2015 | dvdd, overheid, economie

Boetes snelheidsovertredingen stijgen 1,1% in 2016

DATA VAN DE DAG - Minister van der Steur van Justitie en Veiligheid heeft de aangepaste lijst met boetes voor verkeersovertredingen voor 2016 gepubliceerd. We hebben opnieuw de lijst met een steekproef getoetst en geconstateerd dat de stijging voor de snelheidsovertredingen dit keer 1,1% is.

De stijging blijft daarmee ongeveer in de pas met de inflatie.

28 SEPTEMBER 2015 | verkeer, overheid